Upute za predaju kreativnog rada

Fotografije

Prilikom predaje fotografije na bilo koji natječaj, Autor s pomoću obrasca za predaju rada šalje preglednu fotografiju (engl. preview) same fotografije u rezoluciji 72 dpi, u formatu JPG te u najvećoj dopuštenoj veličini datoteke 1 MB. Minimalna je dimenzija pregledne fotografije 900x600 px (horizontalne fotografije), odnosno 600x900 px (vertikalne fotografije).

Ako rad bude odabran, Autor će o tome biti obaviješten te u tom slučaju treba dostaviti fotografiju u izvornoj veličini, a njezine minimalne specifikacije moraju biti sljedeće:

  • Vrsta datoteke: format JPG ili TIFF
  • Rezolucija: 300 ppi, minimalno 9 MP* (9 Megapixels) uz highest quality standards
    *da biste odredili koliko MP fotografija ima, pomnožite njezinu duljinu i visinu, npr. fotografija širine 3600 px i visine 2500 px ima 9 MP.

Fotografije ne smiju biti obrađene upotrebom intenzivnih filtara te ne smiju biti prevelike ili premale ekspozicije.

Tekstovi

Tekstove je potrebno dostaviti u jednom od sljedećih formata: TXT, PDF ili DOC, uz najveću veličinu datoteke do 2 MB.

 

Sklapanje ugovora

Nakon odabira odgovarajuće fotografije, tj. kreativnog rada, Naručitelj će kontaktirati Autora te dogovoriti daljnje korake u otkupu rada.

Za odabrane će se radove sklopiti odgovarajući ugovori između Naručitelja (HTZ) i Autora kojim Autor Naručitelju uz naknadu trajno ustupa autorska imovinska prava na temelju Ugovora za područnu i vremenski neograničenu upotrebu i objavu.

Autor ujedno ovlašćuje Naručitelja, kao i treće osobe na koje Naručitelj to pravo prenese, na isključivu te sadržajno i vremenski neograničenu upotrebu predmeta Ugovora, što osobito uključuje sljedeća imovinska autorska prava:

  • pravo reproduciranja (pravo umnožavanja),
  • pravo distribucije (pravo stavljanja u promet),
  • pravo priopćavanja autorskog djela javnosti,
  • pravo prerade.

Više o tome pročitajte ovdje.